Sənaye Kompleksi

Bütün sənaye obyektlərimizi bir yerə toplayaraq müasir Sənaye Kompleksi qururuq.

“Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının yeni layihələrindən biri də “Cahan Sənaye Kompleksi”dir.
 
 
Layihə “Cahan İnşaat” MMC-nin Mənzil-Tikinti İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.
Layihəyə əsasən “Cahan Sənaye Kompleksi”nin ərazisində “Cahan Holdinq”in Naxçıvan şəhərində olan inzibati idarəsi, qida və sənaye istehsal müəssisələri tikiləcəkdir.