• Bu il
    Bu il "Cahan Tabak Beynəlxalq " MMC tərəfindən 45 hektar sahədə tütün əkini aparılmışdır.