“Cahan Red-2” MMC-də “Pit-Stop Game” – motivasiya tədbiri keçirilmişdir.

11 avqust 2016-ci il tarixində “Cahan Red-2” MMC-də işçilərin motivasiyası üçün “Pit-Stop Game” əyləncəli yarış oyunu keçirilmişdir.
11 avqust 2016-ci il tarixində “Cahan Red-2” MMC-də işçilərin motivasiyası üçün “Pit-Stop Game” əyləncəli yarış oyunu keçirilmişdir.

Yarışda 100-ə yaxın işçi heyəti qruplara bölünərək komandalar halında bir-biriləri ilə mübarizə aparmışdır. Bu cür tədbir və yarışların keçirilməsi həm işçilərə yüksək əhvali-ruhiyyə qazandırır, onların motivasiyalarını artırır, həm də işçilərin komanda şəklində işləmə bacarıqlarını ortaya qoyma şansı verir.

Beləliklə, komandalar gözəl, maraqlı və əyləncəli vaxt keçirmişlər.