“Cahan Holdinq” əməkdaşları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olublar.

“Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının əməkdaşları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olublar.
Muzeydə  məişət və geyim əşyaları, Hüseyn Cavidin nəşr olunmuş kitabları, səhnə əsərlərinin proqram və afişaları, tamaşalardan və ailəvi fotoşəkillər, şairə həsr olunmuş rəssamlıq və digər təsviri sənət əsərləri, və s.  nümayiş olunub və şirkət əməkdaşlarına ətraflı məlumat verilmişdir.