Biznes Mərkəzində Cahan Holdinqin təşkilatçılığı ilə TS EN ISO 9001 sertifikatı verilməsi ilə bağlı seminar keçirilmişdir.

Biznes Mərkəzində Cahan Holdinqin təşkilatçılığı ilə TS EN ISO 9001 sertifikatı verilməsi ilə bağlı seminar keçirilmişdir.
Naxçıvan Biznes Mərkəzində Türkiyə Standartları İnstitutu (TSE) Koordinatorluğunun Müşaviri, Baş Tədqiqatçısı, Tanıtım və bazarlama  çalışma qurubunun üzvü  Arif Gani tərəfindən Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi ilə bağlı seminar keçirilmişdir. Seminarın sonunda “Cahan Holdinq”ə məxsus “Cahan Pen” MMC-də  çalışan 30  nəfərə Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminə dair TS EN ISO 9001 sertifikatı verilmişdir.