Cahan Holdinq KŞİ-də iftar yeməyi verilmişdir.

Cahan Holdinq KŞİ-də iftar yeməyi verilmişdir.

Cahan Holdinq Kommersiya Şirkətləri İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən holdinqdə çalışan işçilərə iftar yeməyi verilmişdir.
Cahan Holdinq KŞİ-nin işçiləri mükafatlandırılmışdır.

Cahan Holdinq KŞİ-nin işçiləri mükafatlandırılmışdır.

Cahan Holdinq Kommersiya Şirkətləri İttifaqında işçilər əməyin nəticələrinə görə holdinqin rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılmışdır.