ASKER ALİ NAZHAD

CAHAN İRAN
NÜMAYƏNDƏLİYİ RƏHBƏRİ
Cahan İran nümayəndəliyi öz fəaliyyətinə sənaye və qida məhsullarının ixracatı, texnologiya məhsullarının idxalatı olaraq başlamışdır. Bir müddət sonra fəaliyyətində ixtisaslaşan şirkət istehsala da başladı. Şirkət hazırda mühəndislik, təkraremal mühəndisliyi, müxtəlif növdə sənaye məhsulları emalı sahəsində fəaliyyətini davam etdirir, idxal etdiyi məhsullarının keyfiyyəti, beynəlxalq standardlara uyğunluğu ilə seçilir. Firma hazırda Bakı və Araz Azad Ticarət bölgəsinə də investisiyalar qoymaqdadır.
Şirkət iki ölkə: Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında xüsusi rola malikdir. Bu, ölkələrin müasir dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir.

N0; 1 – 1th feleztarash Str, Chardange IND Zone Save Old Road TEHRAN-IRAN

Tel: +98 21 55266401-3
IR Faks: +98 21 55251960
IR Email: info@cnc-jahanco.com